literatura, historie, politika

Knižní moudro: Kosmas o minci

Knižní moudro: poklady, které nalézám v knihách, jež čtu a o něž se musím podělit. Tentokrát z Kosmovy Kroniky české – jedna z rad, již kníže Boleslav II. dává na smrtelné posteli svému synu-nástupci, se týká toho, co bychom dnes označili za monetární politiku.

„O minci dbej, však skrovně a neměň podobu její. Neboť obec, byť mocně vzrostla lichou podobou mince, rychle bude obrácena v niveč. Jest v tom cosi, milý synu, že Karel, král nejmoudřejší a nejmocnější, nemůžeme srovnávati my, velmi nízcí, když se rozhodl svého syna Pipina po sobě povýšiti na trůn, zavázal ho hroznou přísahou, že se nesmí v jeho království lstivě a nešlechetně ceniti váha nebo mince. Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodily lidu božímu jako časté měnění a podvodné horšení mince. Která zhouba nebo která pekelná lítice nelítostněji olupuje, hubí a ochuzuje ctitele Kristovy než panovnický podvod s penězi?“

Boleslav II. zemřel před tisíciletím. Z ještě starších dob je velmi dobře zdokumentovaná tzv. krize 3. století v Římské říši. Ze středověku a moderní doby pak máme příkladů devalvací a státem způsobených inflací, které ožebračily masy, nespočet. Zvláště pak od historického zlomu, který představují papírové peníze. S jejich příchodem získalo „znehodnocování mince“ obludný rozměr, protože vydávání mincí bylo alespoň limitováno dostupností či nedostupností kovu, kdežto tištění peněz závisí jen na sebeovládání vlády. I když v současnosti prosté tisknutí nových papírků nahradily sofistikovanější metody, princip i po staletích zůstává stejný. I oběti.

O mně


Budějčák, co má rád historii, literaturu a filmy, který čas od času i sám něco napíše a jemuž není lhostejné veřejné dění. více...

Z médií

Můžu s nimi třeba nesouhlasit, vztekat se nad nimi, nebo naopak spokojeně pokyvovat hlavou. Tohle jsou každopádně hodně dobré články, které mne zaujaly a které byste si mohli (nebo možná měli) přečíst taky.