literatura, historie, politika

Jižní spojka v dopravní komisi

Dopravní komise rady města 7. prosince uzavřela projednávání důležitého dopravního projektu, který vzbudil velké emoce – totiž Jižní spojky. Jsem přesvědčen, že doporučení komise radě města je velmi rozumným kompromisem mezi potřebami města i názory odpůrců „ničení Malého jezu“.

Matematický model ukázal, že veřejností nejvíce kritizovaná část B Jižní spojky (úsek Plavská-Novohradská včetně mostu nedaleko Malého jezu), příliš nepomůže Mánesově třídě. Tedy nabídne sice alternativní trasu (jaké jsou v Budějovicích, rozdělených na tři severojižní pásy řekami a železničními tratěmi s jen několika málo propustnými body, velmi potřeba), ale neodlehčí dopravě v centru města. Komise se proto domnívá, že není potřeba tento úsek stavět. Doporučila však radě města ponechat ho v územním plánu jako rezervu do budoucnosti. Kdo ví, co bude třeba za padesát let. Vyškrtnout Jižní spojku z územního plánu úplně by bylo velmi nezodpovědné.

Naopak výstavbu úseku A, tedy most přes Vltavu a navazující propojení, čísla z matematického modelu v návaznosti na spojnici M. Horákové-Litvínovická jednoznačně podpořila. Čtvrť, kde se nachází nemocnice, fotbalový stadion, Poliklinika Jih, kino Kotva a řada dalších institucí, si zaslouží lepší spojení se západní částí města než jen přes most na Dlouhé louce. A také ho podle modelu potřebuje. Proto také dopravní komise radě města doporučila pokračovat v přípravách i v následné výstavbě tohoto úseku, jehož definitivní podoba je však závislá na dalších studiích, jednáních s krajem, státem i obcí Litvínovice (musí se zejména doladit napojení na Litvínovickou a trasa přes území Litvínovic).

Pro ty, kteří straší „kamiony na M. Horákové“, jenom zdůrazňuji, že z matematického modelu jasně vyplývá, že toto propojení bude sloužit především obyvatelům Máje a sídliště Šumava, žádné tranzitní dopravě (dopravní proud byl v modelu logicky nejsilnější v oblasti mostu přes Vltavu a Litvínovické a směrem k Máji slábnul, až se v něm takřka rozplynul). Obyvatelům Máje a Šumavy nabídne západní okruh kolem Stromovky, navazující na M. Horákové a severněji na Strakonickou, nové pohodlné spojení s jižní částí města. Zato tranzitní nákladní doprava bude mít vždycky rychlejší trasu po Dlouhé louce, resp. později (neboť západní okruh se tak brzy stavět nebude) po dálnici. Tolik k demagogii, která bohužel jakékoliv plány na zlepšení dopravní situace ve městě vždy provází…

Poslední část C Jižní spojky, která řeší spojení Novohradské ulice se zanádražní komunikací, také komise doporučila zanést do územního plánu jako pouhou rezervu, nikoli pokračovat v další realizaci.

Alternativními trasami Jižní spojky, se kterými přišli kolegové Ing. František Stráský (Strana zelených) a Ing. Stanislav Rataj (Občané pro Budějovice), se bude dopravní komise ještě zabývat.

Dopravní komise je pouze poradním orgánem rady města, její usnesení jsou doporučující. Hlavní slovo ohledně Jižní spojky budou mít radní a následně zastupitelé, kteří mají pravomoc schvalovat změny územního plánu.

Jako zastupitelé se budeme pravděpodobně brzy zabývat změnou územního plánu, která má upravit trasu Jižní spojky do modernější a vůči okolí šetrnější podoby – tedy návrhem, který tu bouři kolem deset let v územním plánu zanesené trasy v létě náhle rozpoutal. Určitě pro něj budu hlasovat, protože je v souladu s výše uvedeným, na čem jsme se takřka jednomyslně shodnuli v dopravní komisi.

Navíc si od počátku myslím, že trasa Jižní spojky nerozumně navržena není, naopak přes Malši vede za současné situace s nejmenším dopadem do okolního území, když využívá koridoru železniční trati (navržená změna územního plánu navíc zvyšuje ochranu území protihlukovými stěnami). Když jsem se tam byl v létě opakovaně v různých denních dobách na kole podívat, abych si vše představil přímo na místě, dospěl jsem k přesvědčení, že Jižní spojka žádné „ničení Maláku“, jak je emotivně v různých peticích a na internetu (kde si lidé vytvoří názor po přečtení tří vět) podáváno, rozhodně nebude znamenat.

Matematický model však ukázal, že zrovna tuto část není akutně nutné stavět. Ale přesto si myslím a znovu to opakuji, že jsem rozhodně proti tomu, abychom Jižní spojku úplně vyškrtnuli z územního plánu, jak někteří lidé požadují. Až bude v územním plánu zakreslena nová smysluplná trasa, která funkci Jižní spojky nahradí, pak třeba ano. Ale do té doby mi přijde vyhovět takovému požadavku velmi krátkozraké a příliš podléhající chvilkovým emocím.

 

Milan Brabec (HOPB), zastupitel Českých Budějovic a člen dopravní komise rady města

O mně


Budějčák, co má rád historii, literaturu a filmy, který čas od času i sám něco napíše a jemuž není lhostejné veřejné dění. více...

Z médií

Můžu s nimi třeba nesouhlasit, vztekat se nad nimi, nebo naopak spokojeně pokyvovat hlavou. Tohle jsou každopádně hodně dobré články, které mne zaujaly a které byste si mohli (nebo možná měli) přečíst taky.