literatura, historie, politika

Hájemství Sedmi

Hájemství Sedmi je literárně-herní svět, který jsem začal vytvářet v sedmnácti letech, byť útržky mne napadaly již předtím. Původně měl tento svět mít dvojí, univerzální účel: tvořit jak kulisu pro mé literární příběhy, tak i podklad pro hry na hrdiny, konkrétně Dračí doupě.

Okamžité herní potřeby však tehdy nedokončené Hájemství Sedmi odsunuly pouze do literární roviny (a pro naši hru jsem sáhnul po jednom hotovém starším světě, který jsem několik let předtím vytvořil pro mladšího kamaráda Míru, jenže tehdy se spolužáky na gymnáziu začínal DrD hrát).

Díky tomuto odkladu se však mohlo Hájemství Sedmi vyvíjet a zdokonalovat. Prošlo vývojem od velmi „konvenčního“ naivně-středověko-tolkienovského pojetí, daného dobou vzniku a mým mládím, až po konečné zakotvení v době, jež se časově nejvíce blíží přelomu mezi evropským středověkem a novověkem, počátku renesance, doby rozvoje techniky, dálkového obchodu a vzdělanosti.

Hlavním důvodem tohoto časového posunu byla má záliba v historickém vojenství – ve středověku neexistovaly stálé armády s pevnou organizací a rozvinutou taktikou v antickém nebo moderním stylu. Základní geografie, kulturní oblasti a nosné prvky koncepce, jako je Sedm vracejících se bohů a omezený výskyt magie, však byly přítomny od počátku a nezměnily se.

Historii, geografii a reálie Hájemství Sedmi postupně představuji v sérii povídek, které se odehrávají v rozmezí několik desítek let a jsou navzájem propojeny stejnými postavami, jejichž úloha se v příbězích mění a vystupují v hlavních i vedlejších rolích. Přehled těchto příběhů, z nichž některé vyšly i knižně, najdete pod záložkou Povídky.

V poslední době však zesílila má touha vydat se do Hájemství Sedmi nejen jako zapisovatel příběhů Korga a Thatmeka, ale i sám se svými přáteli, prostřednictvím her na hrdiny. Takže jsem více rozpracoval a rozepsal i tuto dosud upozaděnou stránku Hájemství Sedmi. Herní systém sice používáme vlastní a upravený čistě pro potřeby naší uzavřené hráčské skupiny, nikoli žádný univerzální.

Ale reálie Hájemství Sedmi univerzální jsou. A protože vím, jak je pro každého pána hry náročné vypracovat si vlastní funkční a uvěřitelný (nikoli nutně reálný, ale bezpodmínečně realistický) herní svět, dávám volně k hernímu použití existující materiály, jež najdete pod záložkou Popis světa.

Pevně věřím, že to někdo nebude vykrádat pro jiné účely (třeba, že by z toho světa napsal lepší povídku než já :)