literatura, historie, politika

Co jsou Občané pro Budějovice zač?

Jednou to nestačilo. A proto se musím za Občany pro Budějovice ohradit podruhé – nahrávka primátora Thomy a senátora Šestáka nepochází ze středu našeho hnutí, i když se teď jakýsi „čtenář“ prostřednictvím anonymního e-mailu internetovým novinám Budějcká drbna snaží tvrdit opak.

OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE SE NAVZÁJEM NENAHRÁVAJÍ!!! Abyste to pochopili, je evidentně třeba více přiblížit, co jsou Občané pro Budějovice zač.

Od počátku hnutí Občané pro Budějovice slýcháme (převážně od zhrzené ODS odsunuté námi na okraj dění), že jsme Thomova sekta, kterou dotyčný využívá pro jediný cíl – udržení se ve funkci. Nyní, v souvislosti s podivnou nahrávkou primátora, se zase objevuje snaha postavit nás do jiného světla (viz dopis „čtenáře“ Budějcké drbně) – že jsme „standardní“ politická strana, v níž probíhá boj o moc a jejíž členové sledují především své zájmy a perou se o místa, přičemž v tomto boji neváhají ničit jeden druhého pomocí tajných nahrávek. Výsledný dojem má být podle všeho ten, že jsme jakési další Věci veřejné se všemi negativními konotacemi, které do politiky přinesly. A pak je samozřejmě cílem těchto tvrzení zasít nedůvěru mezi členy HOPB a naše hnutí tak rozvrátit.Obě interpretace jsou mylné. Ale nedivím se, že vznikají, protože naši nepřátelé – u nichž to evidentně funguje tak, jak se pokoušejí přisuzovat HOPB (podle sebe soudím tebe…) – nemohou ani pochopit, že Občané pro Budějovice jsou NAPROSTO JINÍ.

Opravdu nejsme „standardní“ politická strana. Jsme politické „hnutí“ v tom nejzákladnějším pozitivním významu slova. Občané pro Budějovice vznikli v létě 2010 spojením lidí, kteří se už nemohli dále dívat na to, jak se místní politika mění v loutkohru kmotra z Hluboké a jeho consigliereho, a rozhodli se s tím něco dělat.

Iniciativa na vznik hnutí vzešla od bývalých členů ODS z okolí primátora Thomy. Ale přidali se i další (takže bývalí členové ODS tvoří v rámci HOPB menšinu): Lidé, kteří do té doby neuvažovali, že by se kdy politice věnovali, své angažmá vzali jako občanskou povinnost, protože situace už podle nich zašla příliš daleko. Lidé, kteří chtěli podpořit tehdy odvolaného primátora Thomu, aniž by uvažovali o tom, že by se po volbách politice dále věnovali. Chtěli jen pomoci dobré věci. Studenti, kteří nabízeli primátorovi Thomovi kandidaturu v čele platformy, kterou sami chtěli zakládat. Nabídli jsme jim, ať se raději spojí s námi. A další a další lidé… Důvěryhodní, protože to byli obvykle přátelé či známí lidí již do hnutí zapojených.

Vznikl tak velmi unikátní a velmi úspěšný mix lidí jak s politickými zkušenostmi (mít jen partu nadšenců-amatérů nestačí, ta většinou v reálné politice pohoří), tak i pozitivně motivovaných lidí bez zkušeností, kteří však přinesli nové nápady a pohledy na řešení problémů města.

A všechny dodnes spojuje DOBRÁ VŮLE, DŮVĚRA a VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE. To je podstata našeho hnutí, s níž naplňujeme společné cíle a která převažuje nad ambicemi jednotlivců. Které ostatně ani příliš nemáme. Protože jsme lidé, kteří v politice nevidí smysl svých životů, jen se snaží pomáhat dobrým věcem a měnit naše město k lepšímu. Jsme přátelé – dá-li se to říci o lidech různých oborů, různého věku i zájmů, pro něž je pojítkem politické hnutí. Ale o Občanech pro Budějovice se to tvrdit troufám.

A přátelé se nešplhají po zádech sobě navzájem. Přátelé se někdy neshodnou a mají různé názory, ale vše si vyříkají a respektují se. Přátelé se navzájem nenahrávají na diktafony a nezrazují. Kolikrát to ještě máme opakovat? Takže raději znovu: OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE SE NAVZÁJEM NENAHRÁVAJÍ!!!

Tvrzení, že nahrávka pochází z HOPB, není jen pokusem o znejišťování primátora a jeho spolupracovníků. Je neskutečnou urážkou všech, kteří kdy byť jen na chvilku přiložili ruku ke společnému dílu zvanému Občané pro Budějovice. Je to urážkou dobré vůle všech zúčastněných. Je to něco neskutečně hnusného. Mrzí mne, že dojmem, že jsme jako jiné politické strany, kde jsou takové praktiky asi normou, se řídí i novináři, kteří přitom ani nemají ponětí, jak to u Občanů pro Budějovice funguje. A proto se tolik zabývají variantou, že nahrávka pochází ze středu HOPB (MF DNES), nebo klidně otisknou anonymní dopis „čtenáře“ (Budějcká drbna), který má tento dojem posilovat (a propos: nikdo z Občanů pro Budějovice neoslovuje primátora Thomu „Juraji“ – ti, co mu tykají, ho oslovují jinak).

Co se ještě týče novinářů, nepřekvapuje mne, že s nahrávkou primátora Thomy jako první přišlo Právo. Budějovická redakce Práva je známa nadstandardními vztahy s některými politiky a veškeré pomlouvačné kampaně proti HOPB byly spuštěny právě prostřednictvím Práva. Pod aktuálními články ohledně kauzy Bit Servis je podepsán Pavel Orholz. Když jsem ještě dělal v novinách a setkávali jsme se na reportážích nebo tiskových konferencích, měl k novinářské práci poměrně „ležérní“ přístup. Když jsem poté dělal na radnici, leckdy se ani nenamáhal jakkoliv upravit tiskovou zprávu, kterou jsem mu poslal. Prostě se pod ní jen podepsal a šoupnul ji do novin. A teď je z něj největší investigativec, disponující výbušnými materiály – to je ale proměna, co?

Noviny také spekulovaly, proč se nahrávka objevila právě nyní. Taky jsem nad tím přemýšlel a v té souvislosti jsem dospěl k tomuto:

  1. Zveřejnění před volbami, s cílem poškodit kohokoliv spojeného s Jurajem Thomou, se mohlo obrátit proti „zadavateli“. Už zářijové obvinění primátora nevyvolalo patřičně negativní odezvu. Proto se s nahrávkou čekalo raději až po volbách.
  2. Vyšetřování kauzy Bit Servis nejspíše spěje k primátorovu zproštění z obvinění. Že je policie v koncích, může nasvědčovat i absurdní žádost, kterou primátor Thoma obdržel v pátek 2. listopadu a která se týká záborů veřejných prostranství ze strany HOPB při volební kampani (?!). Takže ještě než bude primátor očištěn, je třeba ho „dostat“ jiným způsobem – prostřednictvím mediálního tlaku ho donutit k odstoupení (a řečmi o tom, že nahrávka pochází z HOPB, se má primátor podle zadavatele dostat i pod tlak vlastního hnutí) nebo vyvolat jeho odvolání. Jakmile přestane na radnici překážet, koho pak bude zajímat, že je nevinný…

Vypadá to, že když „impérium“ v krajských volbách ztratilo i kraj, pustilo se znovu do bitvy o město…

O nahrávce jsem mimochodem skálopevně přesvědčen, že je upravená a sestříhaná – materiálu pro ni muselo být dost, protože v roce 2011 jsme se připravovanou kauzou Bit Servis zabývali opakovaně na různých jednáních. A bavili jsme se o různých scénářích, jak asi bude kauza probíhat a jak bude podávána v médiích (a odtud také asi může pocházet ona „usvědčující“ primátorova věta). A také diskutovali, zda neupozornit média, že se vyšetřování chystá, a tak předejít těmto dezinterpretacím. Sestříhat věty vytrhané z kontextu a dodat jakýkoliv cokoliv „dokazující“ šum není takový problém. Copak není podezřelé, že má záznam jen minutu? Nevypovídá to o velmi pečlivém vybírání pár větiček a jejich pečlivém skládání? Záznam přece mohl obsahovat podstatně více „šťavnatých“ informací, když jsme takoví prohnilí gauneři…

Bit Servis prostě nikde nikdy v souvislosti s HOPB nefiguroval, ani v kampani, ani nikde jinde. Vím to, protože v letech 2010 a 2011 jsem byl místopředsedou našeho hnutí a vím podrobně, jak probíhala naše kampaň i jak vypadá naše účetnictví. (Poznámka pro rýpaly: Místopředsedou hnutí už nejsem proto, že by mne někdo „sesadil“ v rámci vnitrostranického boje, ale protože jsem sám navrhnul, aby funkci převzal někdo, kdo ji bude dělat lépe. Chápete? DOBRÁ VŮLE…) Na závěr jen dodám, že jsem rád Občanem pro Budějovice. Protože vím, kde je pravda, a ten hnus posledních dnů mi jen dokazuje, že jsme pro někoho skutečnou překážkou, kterou je třeba zničit, protože obejít nepůjde.

Jsem rád Občanem pro Budějovice, protože se nám podařilo na radnici vnést nového ducha. Nejenže se nám „jako zázrakem“ náhle podařilo ušetřit spoustu peněz na veřejných zakázkách, ale protože jsme radnici otevřeli novým myšlenkám a novým lidem. Výrazný impuls dostala kultura, a to i ta na městu zcela nezávislá. Tam, kde by se dříve hledalo, jak hlavně prostavět peníze, se vypisují architektonické soutěže. Razantně jsme se začali zabývat MHD, byť řada změn (které ještě nekončí) je pro spoustu lidí kontroverzní. Ale my k nim aspoň máme odvahu. Je toho více, co jsme dokázali, ale to není předmětem tohoto článku.

Takže už jen zopakuji: Jsem rád Občanem pro Budějovice.

 

Milan Brabec, člen rady hnutí Občané pro Budějovice, zastupitel města České Budějovice

O mně


Budějčák, co má rád historii, literaturu a filmy, který čas od času i sám něco napíše a jemuž není lhostejné veřejné dění. více...

Z médií

Můžu s nimi třeba nesouhlasit, vztekat se nad nimi, nebo naopak spokojeně pokyvovat hlavou. Tohle jsou každopádně hodně dobré články, které mne zaujaly a které byste si mohli (nebo možná měli) přečíst taky.